Không đổi mức lương, phụ cấp lương của giáo viên đào tạo sơ cấp

Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Lương, phụ cấp lương của giáo viên đào tạo trình độ sơ cấp
Lương, phụ cấp lương của giáo viên đào tạo sơ cấp (Ảnh minh họa)


Theo đó, giáo viên cơ hữu đang làm việc tại các cơ sở đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng của Nhà nước được áp dụng mức lương và phụ cấp lương của giảng viên, giáo viên hiện đang hưởng.

Đối với những người dạy nghề còn lại, thù lao sẽ do trưởng cơ quan đề xuất nhưng không quá 02 triệu đồng/người/buổi (một buổi dạy được tính bằng 04 tiết học).

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi một số nội dung về việc bố trí ngân sách chi cho việc đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng như:

Đối với ngân sách trung ương:

- Bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và bổ sung có mục tiêu cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ đào tạo cho đối tượng là lao động nông thôn, người khuyết tật.

- Bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để thực hiện đào tạo cho phụ nữ khu vực thành thị.

- Giai đoạn sau năm 2020, nguồn kinh phí và danh sách các địa phương được trung ương hỗ trợ thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đối với ngân sách địa phương:

Các địa phương tự cân đối được ngân sách (trừ tỉnh Quảng Ngãi) bảo đảm toàn bộ kinh phí để hỗ trợ đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục