Cách tính lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường học

Ngày 02/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

Cách tính lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường học

Cách tính lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường học (Ảnh minh họa)

Theo đó, viên chức đáp ứng đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên thiết bị, thí nghiệm được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể, nếu tính theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng thì mức lương của đối tượng này như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương

2,919

3,3499

3,7808

4,2117

4,6426

5,0735

5,5044

5,9353

6,3662

6,7971

Lúc này, cách tính lương sẽ được thực hiện như sau:

- Nhân viên thiết bị, thí nghiệm có trình độ cao đẳng trở lên nếu đang xếp lương theo viên chức loại A0 thì tiếp tục được xếp lương theo viên chức loại A0 đó

- Đang xếp lương theo viên chức loại A1 trở lên hoặc loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 hướng dẫn xếp lương khi nâng nghạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Lưu ý: Mức lương này có thể thay đổi theo mức lương cơ sở tại từng thời điểm do Nhà nước quy định.

Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2019.

Một thông tin đáng chú ý khác của Thông tư này là: Nhân viên thiết bị trường học phải có trình độ Cao đẳng trở lên

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Ngày 01/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027.