Tăng giảm font chữ:

Lùi 1 giờ các thời điểm áp dụng trong Hệ thống thanh toán liên ngân hàng

(LuatVietnam) Đây là chỉ đạo mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Thông tư số 13/2013/TT-NHNN ngày 11/06/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH).

Tại Thông tư này, NHNN quy định các thời điểm áp dụng trong Hệ thống TTLNH như sau: Thời điểm thực hiện kiểm tra kỹ thuật và khởi tạo dữ liệu đầu ngày của Hệ thống là 8 giờ của ngày làm việc (quy định cũ là 7 giờ 30 phút); thời điểm các đơn vị ngừng gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp là 16 giờ và ngừng gửi Lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ (lùi lại 01 giờ với quy định trước đây).

Tương tự, thời điểm thực hiện quyết toán bù trừ các khoản giá trị thấp và thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày, đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm Xử lý Quốc gia cũng được lùi lại 01 giờ với quy định trước đây, lần lượt từ 16 giờ 10 phút và từ 17 giờ 15 phút.
 
Cũng theo Thông tư, trong trường hợp đặc biệt do sự cố kỹ thuật, truyền tin hoặc do khối lượng chứng từ phát sinh quá nhiều vào cuối giờ giao dịch, Trung tâm Xử lý khu vực và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể đề nghị Trung tâm Xử lý Quốc gia kéo dài thời gian chuyển tiền đi của Hệ thống TTLNH (bằng văn bản giấy, hoặc bằng điện thoại, hoặc bằng thư điện tử) để xử lý tiếp chứng từ thanh toán đã nhận trong ngày, nhưng thời gian kéo dài không quá 30 phút đối với các mốc thời gian quy định trên (quy định cũ chỉ cho phép không quá 15 phút).
 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2013.
 
LuậtViệtnam 
Lan VũLan Vũ
Chia sẻ:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây