Luật Đầu tư công sửa đổi: Tăng hậu kiểm và trách nhiệm cá nhân

Ngày 23/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 109/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ khẳng định việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Chính phủ thống nhất giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cập nhật, hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công sửa đổi theo hướng phân cấp mạnh về thẩm quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; tăng cường hậu kiểm.

Luật Đầu tư công sửa đổi: Tăng hậu kiểm và trách nhiệm cá nhân (Ảnh minh họa)


Luật Đầu tư công sửa đổi sẽ tập trung vào một số nhóm vấn đề sau:

- Về phạm vi áp dụng: bổ sung quy định áp dụng pháp luật về thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công thực hiện ở nước ngoài. Đặc biệt bổ sung quy định rõ phạm vi áp dụng pháp luật đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Về phân loại dự án: Quy định rõ hơn phân loại dự án có cấu phần xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng; xác định tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia trên cơ sở phân tích kỹ đánh giá tác động cụ thể về đề nghị nâng tiêu chí vốn dự án quan trọng quốc gia lên 35.000 tỷ đồng trên cơ sở tỷ lệ % GDP…

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu các tỉnh khẩn trương rà soát, xử lý triệt để văn bản trái pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản kết luận theo đúng quy định pháp luật gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2018.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp

Hà Nội mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp

Hà Nội mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp

Đây là nội dung của Kế hoạch 154/KH-UBND do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 25/5/2023 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng.

5 vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi từ 17/7/2023

5 vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi từ 17/7/2023

5 vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi từ 17/7/2023

Ngày 25/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.