Năm 2022, có lộ trình cấm dùng sản phẩm nhựa dùng 1 lần

Đây là một trong những nội dung được Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt ra tại kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT.

lộ trình cấm dùng sản phẩm nhựa dùng 1 lần
Năm 2022, có lộ trình cấm dùng sản phẩm nhựa dùng 1 lần (Ảnh minh họa)


Cụ thể, về việc hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý chất thải nhựa, Quyết định này nêu rõ:

- Năm 2022 - 2023: Nghiên cứu, đề xuất chính sách và quy định pháp luật hạn chế sản xuất, tiêu dùng và có lộ trình cấm sản xuất, tiêu dùng một số sản phẩm nhựa dùng một lần;

- Năm 2020 - 2021: Xây dựng, hoàn thiện chế định quản lý chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết theo hướng coi chất thải và chất thải nhựa là tài nguyên; rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định về quản lý chất thải nhựa;

- Năm 2021: Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện cắt giảm, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa 01 lần và túi ni long khó phân hủy đặc biệt tại cuộc họp, hội nghị…

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/10/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục