Tăng giảm font chữ:

Lệ phí cấp Giấy phép khai thác thủy sản 40.000 đồng/lần

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp Giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Cụ thể:

- Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản là 150.000 đồng + (số tấn thủy sản x 15.000 đồng/tấn). Tối đa 700.000 đồng/lần;

- Lệ phí cấp Giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng/lần;

Lệ phí cấp Giấy phép khai thác thủy sản 40.000 đồng/lần

Lệ phí cấp Giấy phép khai thác thủy sản 40.000 đồng/lần (Ảnh minh họa)


- Gia hạn hoặc cấp lại: 20.000 đồng/lần.

- Lệ phí cấp mới Giấy phép hoạt động thủy sản đối với tàu cá nước ngoài là 200 USD/lần; Gia hạn hoặc cấp lại: 100 USD/lần; Đổi Giấy phép do đổi nội dung trong Giấy phép: 200 USD/lần.

Theo đó, chậm nhất là ngày 20 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây