Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu năm 2010

(LuatVietnam) Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 3280/QĐ-BTC ngày 25/12/2009 công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,6%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,0%/năm. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,2%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,7%/năm. Mức lãi suất cho vay và mức chênh lệch lãi suất nói trên được áp dụng cho các dự án ký hợp đồng lần đầu tiên kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010 và thay thế Quyết định số 291/QĐ-BTC ngày 12/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
  • LuậtViệtnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Dự án đầu tư chợ được hưởng ưu đãi tín dụng

Dự án đầu tư chợ được hưởng ưu đãi tín dụng

Dự án đầu tư chợ được hưởng ưu đãi tín dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị đính số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Theo nội dung sửa đổi, bổ sung, dự án đầu tư chợ của các thành phần kinh tế được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư như đối với các ngành nghề sản xuất, dịch vụ thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ; được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Vay vốn Ngân hàng phát triển, được hỗ trợ lãi suất đến 31/12/2011

Vay vốn Ngân hàng phát triển, được hỗ trợ lãi suất đến 31/12/2011

Vay vốn Ngân hàng phát triển, được hỗ trợ lãi suất đến 31/12/2011

Ngày 14/12/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 24/2009/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo Thông tư này, khách hàng được vay hỗ trợ lãi suất bao gồm: chủ đầu tư vay vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư vay vốn Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP.

Năm 2010: tiếp tục hỗ trợ lãi suất vay vốn kinh doanh

Năm 2010: tiếp tục hỗ trợ lãi suất vay vốn kinh doanh

Năm 2010: tiếp tục hỗ trợ lãi suất vay vốn kinh doanh

Theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 11/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2010 Nhà nước tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế: nông nghiệp và lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động thu mua và kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản, muối.

Lao động nông thôn được Nhà nước hỗ trợ tiền học nghề

Lao động nông thôn được Nhà nước hỗ trợ tiền học nghề

Lao động nông thôn được Nhà nước hỗ trợ tiền học nghề

Ngày 27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 với mục tiêu bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 01 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đối tượng của Đề án này là lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; trong đó ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.