Kiến trúc phải thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc

Ngày 13/6/2019 vừa qua, Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc - đạo luật đầu tiên trong lĩnh vực kiến trúc với nhiều nội dung đáng chú ý.

Kiến trúc phải thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc
Kiến trúc phải thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc (Ảnh minh họa)


Trong đó, nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của giới kiến trúc là việc kiến trúc phải thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc.

Cụ thể, bản sắc văn hóa dân tộc phải bao gồm đặc điểm, tính chất tiêu biểu, dấu ấn đặc trưng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa, nghệ thuật; thuần phong mỹ tục; kỹ thuật và vật liệu xây dựng, tạo nên phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc.

Bên cạnh đó, kiến trúc phải phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, luôn bảo tồn, kế thừa các giá trị truyền thống, tiếp thu chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới; ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến phù hợp với thực tiễn đất nước, bảo đảm hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Ngoài ra, Luật cũng chọn ngày 27 tháng 4 hàng năm là ngày Kiến trúc Việt Nam.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Thùy Linh                                         
Quang cao