Tăng giảm font chữ:

Kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Trước phản ánh một số địa phương đang thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, ngày 20/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Công văn 4043/BTNMT-TCQLĐĐ về sự việc này.

Kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (Ảnh minh họa)


Công văn nêu rõ, việc thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định phải được kiểm tra và thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi.

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gọi chung là Giấy chứng nhận).

Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thực hiện thu hồi không đúng quy định, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Việc thu hồi Giấy chứng nhận phải bảo đảm không gây mất ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương.


Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: sổ đỏ