Kiểm tra cán bộ chủ chốt, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực

(LuatVietnam) Quyết định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 03/01/2018.

Đối tượng kiểm tra trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; cán bộ, đảng viên công tác ở các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng (công tác quản lý cán bộ; quản lý và sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, rừng; đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng; điều tra, truy tố, xét xử; y tế, giáo dục…).

Kiểm tra trước tiên với cán bộ chủ chốt, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực

Việc kiểm tra được thực hiện theo hình thức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất theo các nội dung: Việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Về ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; Về thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chống tham nhũng, lãng phí; Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp ngành; Các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Chi bộ có thẩm quyền kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt đảng tại chi bộ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc.