Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 5 năm/lần

(LuatVietnam) Theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là 05 năm; việc kiểm định được thực hiện theo các bước: Tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá và Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Trong đó, để được công nhận là cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng, trường học phải có ít nhất 01 khóa người học tốt nghiệp; đã được đánh giá ngoài và có văn bản đề nghị tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; sau khi được thẩm định, cơ sở giáo dục phải có điểm trung bình của các tiêu chuẩn theo quy định đạt từ mức 3,5 điểm trở lên và không tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2,0 điểm.

Cơ sở giáo dục đáp ứng đầy đủ các điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Giấy chứng nhận có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn ít nhất 09 tháng, cơ sở phải thực hiện tự đánh giá chu kỳ tiếp theo, làm rõ các cải tiến chất lượng so với chu kỳ trước và đăng ký với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để được tiếp tục kiểm định.

Cũng theo Thông tư này, Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục sẽ được công khai trên website của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi được cấp; đồng thời, được duy trì trên đó ít nhất 05 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/07/2017.

·         LuatVietnam

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục