Lãi suất vay mua nhà ở xã hội 2019 tối đa 4,8%

Khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở trong trung hạn giai đoạn 2019 - 2020: 

Lãi suất không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và không vượt quá lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dung do Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Cụ thể, khung lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội dao động từ 3% - 4,8%.


Khung lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 2019 (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký phê duyệt tại Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 24/01/2019, có hiệu lực cùng ngày.

Phó Thủ tướng giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thi hành Quyết định này.

Hậu Nguyễn
Chủ đề: lãi suất
Quang cao