Từ 2021, không thử việc với hợp đồng lao động dưới 1 tháng

Bộ luật Lao động năm 2019 số 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có nhiều điểm mới về vấn đề thử việc.

Cụ thể, khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, không áp dụng thử việc với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. Trong khi hiện nay, tại khoản 2 Điều 26 Bộ luật Lao động 2012, người lao động ký hợp đồng mùa vụ không phải thử việc.

Từ năm 2021, không thử việc với hợp đồng lao động dưới 1 tháng
Từ 2021, không thử việc với hợp đồng lao động dưới 1 tháng (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cũng tại Bộ luật 2019 này, nội dung thử việc không chỉ được nêu trong hợp đồng thử việc như quy định hiện nay mà còn có thể được thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động.

Về thời gian thử việc, Bộ luật mới cũng bổ sung thêm thời gian thử việc của người quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. Nếu đạt yêu cầu thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký (nếu thử việc ký hợp đồng lao động) hoặc giao kết hợp đồng lao động (nếu trước đó chỉ ký hợp đồng thử việc).

Riêng trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thử việc đã ký trước đó.

Đáng chú ý: Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng đã ký mà không cần báo trước và không phải bồi thường (hiện nay chỉ không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận).

Bộ luật này được thông qua ngày 20/11/2019.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục