Không sử dụng hộ chiếu ngoại giao cho mục đích cá nhân

(LuatVietnam) Ngày 24/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quy định không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài với mục đích cá nhân. Ngoài ra, người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi đi công tác nước ngoài phù hợp với Quyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, người được cấp hộ chiếu phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.
Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho cơ quan quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải lập sổ theo dõi giao, nhận hộ chiếu; bàn giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài;  thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan cấp hộ chiếu và Cục quản lý xuất nhập cảnh về việc hộ chiếu bị mất, bị hỏng… Các cơ quan quản lý hộ chiếu của những người  được cử đi công tác nước ngoài thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, thuộc Quốc hội, thuộc Chủ tịch nước, thuộc Chính phủ….phải có trách nhiệm thu giữ và quản lý hộ chiếu của vợ hoặc chồng cùng đi theo hành trình công tác của những người này (nếu có)…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013. 

Xem thêm:

Thủ tục làm hộ chiếu đơn giản ai cũng có thể thực hiện

LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.