Không sử dụng hộ chiếu ngoại giao cho mục đích cá nhân

(LuatVietnam) Ngày 24/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quy định không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài với mục đích cá nhân. Ngoài ra, người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi đi công tác nước ngoài phù hợp với Quyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, người được cấp hộ chiếu phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.
Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho cơ quan quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải lập sổ theo dõi giao, nhận hộ chiếu; bàn giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài;  thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan cấp hộ chiếu và Cục quản lý xuất nhập cảnh về việc hộ chiếu bị mất, bị hỏng… Các cơ quan quản lý hộ chiếu của những người  được cử đi công tác nước ngoài thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, thuộc Quốc hội, thuộc Chủ tịch nước, thuộc Chính phủ….phải có trách nhiệm thu giữ và quản lý hộ chiếu của vợ hoặc chồng cùng đi theo hành trình công tác của những người này (nếu có)…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2013. 

Xem thêm:

Thủ tục làm hộ chiếu đơn giản ai cũng có thể thực hiện

LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.