Không so sánh học sinh với nhau khi đánh giá kết quả học tập

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Điều lệ trường Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) nêu tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020.

Theo đó, việc kiểm tra, đánh giá học sinh cấp 02 và cấp 03 phải được thực hiện theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và bảo đảm:

- Không so sánh học sinh này với học sinh khác; không gây áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh;

- Toàn diện, công bằng, trung thực, khách quan, vì sự tiến bộ của học sinh, coi trọng việc động viên khuyến khích học sinh tiến bộ;

- Chú trọng đánh giá quá trình học tập của học sinh;

- Đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kỹ thuật và công cụ khác nhau.

Không so sánh học sinh với nhau
Không so sánh học sinh với nhau khi đánh giá kết quả học tập (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, về việc cấp bằng tốt nghiệp khi học sinh học hết chương trình, Thông tư này quy định:

- Học sinh học tiểu học ở trường phổ thông có nhiều cấp học: Học hết chương trình tiểu học, đủ điều kiện thì được xác nhận vào học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học;

- Học sinh cấp 2: Học hết chương trình THCS, đủ điều kiện thì được cấp bằng tốt nghiệp THCS;

- Học sinh cấp 3: Học hết chương trình THPT, đủ điều kiện thì được dự thi tốt nghiệp. Nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp THPT. Nếu học hết chương trình, đủ điều kiện nhưng không dự thi hoặc thi không đạt thì Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục