Tăng giảm font chữ:

Không mở chi nhánh trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3920/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục thường xuyên.

Không mở chi nhánh trung tâm ngoại ngữ tin học
Không mở chi nhánh trung tâm ngoại ngữ tin học (Ảnh minh họa)


Để chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên hiện nay, theo nội dung Công văn này, sẽ không tổ chức các cơ sở trực thuộc trung tâm dưới dạng chi nhánh, phân hiệu.

Đồng thời, xử lý những sai phạm trong việc tổ chức hoạt động, liên kết đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Công khai danh sách các trung tâm được phép hoạt động hoặc bị xử lý vi phạm trên trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo; cập nhật các trung tâm mới và xóa tên trung tâm đã chấm dứt hoạt động.

Ngoài ra, mỗi địa phương còn cần tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục đại học để tổ chức hội thảo, hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn học liệu, đặc biệt là các nguồn học liệu điện tử miễn phí; từng bước phổ cập ngoại ngữ, tin học cho mọi người dân trên địa bàn.

Và hơn hết, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tham gia hoạt động thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học…


Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây