Không dùng tài sản cơ quan Đảng vào việc riêng

(LuatVietnam) Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, yêu cầu không được cho mượn tài sản, sử dụng tài sản vào mục đích cá nhân.

Không dùng tài sản cơ quan Đảng vào việc riêng

Nghị định yêu cầu không dùng tài sản cơ quan Đảng vào việc riêng

Đồng thời, cho phép cơ quan của Đảng được sử dụng nhà ở công vụ, nhà khách và tài sản khác chưa sử dụng hết công suất để khai thác theo quy định của pháp luật; số tiền thu được từ việc khai thác nhà ở công vụ, nhà khách và tài sản khác này, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước được bổ sung vào kinh phí hoạt động của cơ quan Đảng hoặc bổ sung vào quỹ dự trữ của ngân sách Đảng.

Đối với các tài sản tại cơ quan của Đảng chưa sử dụng hết công suất (gồm hội trường, ô tô và các phương tiện vận tải khác), được cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng chung. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng chung tài sản của cơ quan Đảng không được chuyển giao quyền sử dụng cho đơn vị khác hoặc sử dụng vào mục đích khác; bên cạnh đó, phải trả một khoản chi phí sử dụng chung cho cơ quan Đảng.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục