Không có nợ xấu 2 năm liên tiếp được vay vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 25/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 36/2018/TT-NHNN về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
 

Không có nợ xấu 2 năm liên tiếp được vay vốn đầu tư ra nước ngoài\

Điều kiện vay vốn ngân hàng để đầu tư ra nước ngoài (Ảnh minh họa)


Thông tư này quy định cụ thể về điều kiện vay vốn để đầu tư ra nước ngoài, gồm:

- Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự; nếu khách hàng là cá nhân phải từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có 02 năm liên tiếp không phát sinh nợ xấu tính đến thời điểm đề nghị vay vốn;

- Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép;

- Có dự án, phương án đầu tư ra nước ngoài được tổ chức tín dụng đánh giá là khả thi và khách hàng có khả năng trả nợ tổ chức tín dụng.

Mức cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận; nhưng không quá 70% vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

LuatVietnam

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm