Không báo giảm định mức sử dụng điện, hộ gia đình bị phạt

Ngày 5/10/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Thông tư này đã bổ sung hướng xử lý đối với trường hợp hộ gia đình không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng  điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt.

Cụ thể, trong trường hợp nêu trên, hộ gia đình phải trả cho bên bán điện số tiền chênh lệch trong thời gian vi phạm. Thời gian vi phạm được tính từ kỳ hóa đơn mà bên mua điện giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt mà không thông báo đến thời điểm bên bán điện thực hiện điều chỉnh.

Không báo giảm định mức sử dụng điện, hộ gia đình bị phạt

Không báo giảm định mức sử dụng điện được coi là vi phạm hợp đồng mua bán điện (Ảnh minh họa)


Tương tự, trường hợp bên bán điện không điều chỉnh khi bên mua điện đã thông báo và đáp ứng đủ điều kiện tăng số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc có thông báo và đáp ứng đủ điều kiện tăng định mức sử dụng điện sinh hoạt, bên bán điện phải hoàn trả cho bên mua điện số tiền chênh lệch đã thu thừa trong thời gian vi phạm.

Trong cả 2 trường hợp nêu trên, bên vi phạm sẽ bị phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

Xem thêm:

Thật dễ dàng tra cứu tiền điện online!

Hướng dẫn mới về tính giá điện cho người thuê nhà

LuatVietnam

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm