Khởi kiện thừa kế quyền sử dụng đất không cần qua hòa giải

(LuatVietnam) Đây là nội dung nêu tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án.

Cụ thể, đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại UBND cấp xã thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện; nhưng với những tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: Tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất… thì thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã không phải là điều kiện để khởi kiện vụ án.

Về quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án, Nghị quyết này hướng dẫn như sau: Đối với vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế tài sản mà trước ngày 01/01/2017, Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện vì lý do thời hiệu khởi kiện đã hết, nhưng theo khoản 1 Điều 623, điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015 thời hiệu khởi kiện vụ án đó vẫn còn, thì người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án. Với vụ án đã được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực của pháp luật thì người khởi kiện không có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án đó.

Đối với vụ án dân sự chia tài sản chung là di sản thừa kế đã hết thời hạn 10 năm, từ thời điểm mở thừa kế mà trước ngày 01/01/2017, Tòa án đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện vì chưa đủ điều kiện khởi kiện chia tài sản chung, nhưng theo khoản 1 Điều 623, điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015 thời hiệu khởi kiện vẫn còn, người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện theo quy định. Đối với vụ án đã được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì người khởi kiện không có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án đó.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017. 

·         LuatVietnam

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục