Khóa sổ lợi nhuận để tổng kiểm kê tài sản doanh nghiệp Nhà nước

(LuatVietnam) Ngày 17/06/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2011/TT-BTC hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2011 theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, trước khi tiến hành kiểm kê, doanh nghiệp phải thực hiện khóa sổ lợi nhuận; không phân phối lợi nhuận của năm 2010; lập báo cáo quyết toán tại thời điểm ngày 30/06/2011 theo quy định. Bên cạnh đó, phải tiến hành kiểm kê theo phương pháp thực tế, đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán.
 
Đối tượng kiểm kê là toàn bộ tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp (tài sản cố định hiện có tại doanh nghiệp, công trình xây dựng cơ bản, đất, tài sản lưu động, các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ phải thu); nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.
 
Việc xác định lại giá trị tài sản cố định phải theo công thức: giá trị còn lại của tài sản cố định đánh giá lại bằng nguyên giá nhân với chất lượng còn lại tài sản cố định (%). Đối với tài sản lưu động, phải xác định lại giá trị của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm đã tồn kho trên 12 tháng tính từ thời điểm kiểm kê; riêng tài sản kém, mất phẩm chất, ứ đọng, chậm luân chuyển… đều phải thực hiện xác định lại giá trị và không phụ thuộc vào thời gian tồn kho.
 
Cũng theo Thông tư này, Bộ Tài chính chỉ yêu cầu đánh giá lại các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc bằng ngoại tệ lấy theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm ngày 01/07/2011; đối với ngoại tệ không có tỷ giá với VNĐ thì sử dụng tỷ giá chéo với USD.
 
Đối với tài sản là đất, thực hiện đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với các khoản đầu tư chứng khoán phải xác định lại theo giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm kiểm kê; vốn góp vào doanh nghiệp khác được xác định trên cơ sở tỷ lệ vốn đầu tư của doanh nghiệp trên vốn điều lệ hoặc tổng số vốn góp tại các doanh nghiệp khác…
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc.