Tăng giảm font chữ:

Khẩn trương ban hành Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng

Ngày 11/4/2019, Văn phòng Chính phủ ra Công văn 2965/VPCP-PL về trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Công văn này truyền đạt lại yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành trước ngày 15/4/2019 đối với các văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng, cụ thể:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (khoản 2 Điều 5)

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36)

- Riêng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43) được lùi sang Quý II/2019.

Khẩn trương ban hành Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng

Khẩn trương ban hành Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng (Ảnh minh họa)


Trước ngày 15/5/2019, phải trình ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng:

- Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng…

Lan Vũ 

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Luật An ninh mạng 2018