Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

(LuatVietnam) Ngày 28/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 6122/BGDĐT-TĐKT yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, cao đẳng, trung cấp thực hiện tốt việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, từng bước khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Cụ thể, không tổ chức các hoạt động giáo dục trái quy định, gây áp lực cho người dạy, người học và cha mẹ học sinh; không lấy kết quả của các kỳ thi, các hoạt động giao lưu do địa phương tổ chức để đánh giá xếp loại thi đua, xét khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị.

Đồng thời, để khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục cho từng năm học, từng học kỳ, bảo đảm thực chất, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi, biểu hiện tiêu cực trong dạy, học và bệnh thành tích trong giáo dục.

Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục là việc làm thường xuyên, không phô trương, hình thức; là giải pháp quan trọng để tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Để tìm hiểu thêm quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:

Công văn 6122/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).