Kéo dài thời gian làm việc đến 10 năm với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu

Kéo dài thời gian làm việc đến 10 năm với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu
(LuatVietnam) Giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên chính có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học (trường hợp giảng viên có sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu và chấp thuận) là nội dung quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Trong đó, thi gian kéo dài làm vic đi vi ging viên có trình đ tiến sĩ là không quá 05 năm; đi vi ging viên có chc danh phó giáo sư và giáo sư ln lượt là ti đa 07 năm và 10 năm. Trong thi gian kéo dài làm vic, người được kéo dài làm vic nêu trên có quyn đ ngh ngh làm vic đ hưởng chế đ ngh hưu theo quy đnh.

Bên cnh đó, Ngh đnh cũng có quy đnh chi tiết v chính sách ưu tiên đi vi cơ s giáo dc đi hc tư thc và cơ s giáo dc đi hc có vn đu tư nước ngoài hot đng không vì li nhun. C th như: Ưu đãi thuế, min thuế, gim thuế thu nhp doanh nghip, thuế xut khu, thuế nhp khu; ưu tiên giao hoc cho thuê đt; min hoc gim tin s dng đt; chia s s dng, khai thác và min phí hoc gim kinh phí chia s, s dng, khai thác tài nguyên chung ca giáo dc đi hc do Nhà nước đu tư; ưu tiên tiếp nhn các d án đu tư phát trin, nâng cao năng lc đào to, nghiên cu khoa hc trên cơ s cnh tranh như các cơ s giáo dc đi hc công lp…

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội sửa đổi quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất

Hà Nội sửa đổi quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất

Hà Nội sửa đổi quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 41/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.