Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 06/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1046/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW về tinh giản biên chế; Kết luận 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế và Quy định 70-QĐ/TW về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Cụ thể, Kế hoạch đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp đáp chú ý nhằm thực hiện các chính sách về tinh giản biên chế như sau:

Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị 

Các Bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, 01 việc chỉ giao 01 cơ quan chủ trì thực hiện, hoàn thành trong quý I/2023.

Hoàn thành xây dựng vị trí, chức danh và chức vụ lãnh đạo, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Các Bộ quản lý hoàn thành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức từ trung ương đến địa phương trong quý IV/2022; Hoàn thành hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong quý IV/2022; Hoàn thành hướng dẫn định mức số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong quý II/2024.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành sửa đổi định mức học sinh/lớp và định mức giáo viên/lớp trong quý IV/2022.

- Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Cán bộ, công chức; Hoàn thành hướng dẫn về vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong quý IV năm 2022; Điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên...

Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh minh họa)

Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương.

- Các bộ, ngành, địa phương rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ lao động bị mất việc, giảm giờ làm

Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ lao động bị mất việc, giảm giờ làm

Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ lao động bị mất việc, giảm giờ làm

Ngày 16/01/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.