KD dịch vụ bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

(LuatVietnam) Yêu cầu này được đề ra tại Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/08/2015, có hiệu lực từ ngày 15/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Cụ thể, ngoài dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán trả trước) và dịch vu phát  hành thẻ ghi nợ nội địa,  mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) cũng thuộc Danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, từ ngày 15/10/2015.

Không chỉ bổ sung các dịch vụ nêu trên, Quyết định cũng điều chỉnh một số dịch vụ khác thuộc Danh mục này. Cụ thể, dịch vụ cung cấp nước sạch sinh hoạt trước đây được sửa thành cung cấp nước sinh hoạt; dịch vụ thuê bao điện thoại cố định sửa thành dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; dịch vụ thuê bao di động trả sau sửa thành dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); dịch vụ kết nối internet sửa thành dịch vụ truy nhập internet.


Đồng thời, Quyết định này cũng yêu cầu trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 15/10/2015, tổ chức, cá nhân đang áp dụng  hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với các dịch vụ nêu trên phải đăng ký theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng.

·         LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.