Hương ước không được đặt ra các khoản lệ phí, tiền phạt

Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 08/05/2018, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Định nghĩa hương ước

Hương ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Hương ước không được đặt ra các khoản lệ phí, tiền phạt

Thủ tướng vừa ban hành quy định về hương ước thôn, tổ dân phố (Ảnh minh họa)

Nguyên tắc xây dựng hương ước

Việc xây dựng hương ước phải đảm bảo các nguyên tắc:

- Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất;

- Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới;

- Bảo đảm tự nguyện trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

- Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Lấy ý kiến xây dựng hương ước

- Dự thảo hương ước trước khi đưa ra cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố bàn, biểu quyết thông qua phải được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, bảng tin công cộng, điểm sinh hoạt cộng đồng thuận tiện để mọi người tìm hiểu và góp ý.

- Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố phải tổ chức lấy ý kiến của hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố về dự thảo hương ước

- Hương ước được thông qua khi có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục