Hướng giải quyết với cán bộ dôi dư khi sắp xếp cấp huyện, xã

Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 - 2021 do Chính phủ ban hành, tại Nghị quyết 32/NQ-CP.

Hướng giải quyết với cán bộ dôi dư khi sắp xếp cấp huyện, xã

Hướng giải quyết với cán bộ dôi dư khi sắp xếp cấp huyện, xã (Ảnh minh họa)


Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Trước ngày 31/12/2019, xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã…

- Xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, hoàn thành chậm nhất là 60 ngày, từ ngày Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế

- Các bộ, ngành trung ương có các cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn tại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc diện sắp xếp phối hợp với địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ chính sách với những trường hợp dôi dư…

Nghị quyết còn đề cập đến việc dừng bổ nhiệm lãnh đạo, dừng tuyển dụng công chức tại các đơn vị hành chính huyện, xã đang thực hiện sắp xếp.

Nghị quyết 32/NQ-CP được ban hành ngày 14/5/2019.

Lan Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm

Hướng dẫn quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm

Hướng dẫn quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm

Ngày 16/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2022/TT-BTC quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài.