Hướng dẫn xử lý tinh giản biên chế không đúng đối tượng

Nội dung này được nêu tại Điều 5 Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Hướng dẫn xử lý tinh giản biên chế không đúng đối tượng
Hướng dẫn xử lý tinh giản biên chế không đúng đối tượng (Ảnh minh họa)


Theo đó, trong trường hợp tinh giản biên chế không đúng đối tượng thì việc xử lý nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước được thực hiện như sau:

Đối với các Bộ, cơ quan trung ương:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức thu hồi và nộp ngân sách số tiền hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế đã cấp.

- Nếu người hưởng đã mất, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp sử dụng nguồn dự toán ngân sách được giao hàng năm, hoặc nguồn thu của đơn vị, dự toán ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên (nếu có) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để nộp ngân sách các khoản đã chi trả cho đối tượng do ngân sách Nhà nước bố trí.

Đối với các địa phương:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức thu hồi và nộp ngân sách tiền hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế đã cấp.

- Nếu người hưởng đã mất, các địa phương sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thanh toán; không tổng hợp vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương hàng năm.

Ngoài ra, Thông tư này còn hướng dẫn xác định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

>> Lộ trình tinh giản biên chế mọi công chức cần biết

Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.