Hướng dẫn tính hưởng chế độ tinh giản biên chế

Ngày 28/7/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3538/BNV-TCBC hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn các nội dung về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế như sau:

- Về quản lý, sử dụng biên chế đã thực hiện tinh giản: Thực hiện theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

- Về đối tượng phải tinh giản biên chế do sức khỏe không bảo đảm: Thực hiện theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ.

- Về tiền lương tháng tính chế độ tinh giản biên chế: Thực hiện theo khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Riêng cách tính tiền lương tháng tính chế độ tinh giản biên chế thực hiện như sau:

  • Đối với đối tượng tinh giản biên chế tại khoản 1,2, 3, 6 Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP : Tiền lương thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2019/TT-BNV
  • Đối với đối tượng tinh giản biên chế tại khoản 4, 5 Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

    + Trước ngày 01/5/2013: Hệ số mức lương tính theo bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc,kế toán trưởng tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.

    + Từ 01/5/2013 trở đi: Hệ số mức lương tính theo bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP.
huong dan tinh huong che do tinh gian bien che
Hướng dẫn tính hưởng chế độ tinh giản biên chế (Ảnh minh họa)

- Thời gian tính chế độ tinh giản biên chế: Thực hiện theo khoản 8 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

- Về nghỉ hưu trước tuổi: Thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP và Văn bản số 4126/BNV-TCBC ngày 24/8/2021 của Bộ Nội vụ.

- Về chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Thực hiện theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

- Chính sách thôi việc ngay: Thực hiện theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP.

- Chính sách thôi việc sau khi học nghề: Thực hiện theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

- Chính sách với người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ khác có phụ cấp lãnh đạo mới thấp hơn: Thực hiện theo Điều 11 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục