Hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu chung trong doanh nghiệp nhà nước

(LuatVietnam) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Theo đó, công ty áp dụng mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng để tính các mức lương, mức phụ cấp lương kể từ ngày 01/05/2011. Cụ thể, căn cứ vào thang lương, bảng lương, công ty tính lại mức lương, phụ cấp lương làm cơ sở đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc; nghỉ ngày lễ; nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
 
Việc tính mức lương trong các thang lương, bảng lương và phụ cấp lương được thực hiện như sau: lấy hệ số lương cấp bậc theo chức danh nghề, công việc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ; hệ số lương chức vụ được xếp, phụ cấp lương, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) nhân với mức lương tối thiểu chung.
 
Công ty cũng áp dụng mức lương tối thiểu chung để tính trợ cấp (trợ cấp mất việc làm và trợ cấp, hỗ trợ thêm) đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010.
 
Đối với Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh tiền lương tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) tuy nhiên hệ số này không quá 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung. Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,1 lần so với mức lương tối thiểu chung.
 
Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho 01 ngưới lao động không vượt quá 620.000 đồng/tháng.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2011; bãi bỏ Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/04/2010.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước được Bộ Tài Chính ban hành ngày 17/5/2023.