Hướng dẫn tạo nguồn để cải cách tiền lương 2019

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 119/2018/TT-BTC về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Hướng dẫn tạo nguồn để cải cách tiền lương 2019  (Ảnh minh họa)


Cụ thể, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2109 bao gồm:

- 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2018 thực hiện so với dự toán;

- 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 được Thủ tướng giao;

- 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018 được Thủ tướng giao;

- 50% kinh phí ngân sách địa phương giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang;

- 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao…

Thông tư cũng nhấn mạnh, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tạo nguồn cải cách tiền lương phải gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập…

Thông tư này được Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2018, có hiệu lực từ ngày 20/01/2019.

Xem thêm:

Cập nhật: Bảng lương cơ sở năm 2019

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục