Hướng dẫn phân phối lợi nhuận đối với công ty có vốn góp Nhà nước

Ngày 17/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp.

Thông tư 16/2023/TT-BTC có quy định mới về phân phối lợi nhuận đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp của Nhà nước như sau:

- Doanh nghiệp thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

- Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối.

Hướng dẫn phân phối lợi nhuận đối với công ty có vốn góp Nhà nước
Hướng dẫn phân phối lợi nhuận đối với công ty có vốn góp Nhà nước (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, chế độ báo cáo định kỳ của công ty có vốn Nhà nước quy định tại Thông tư 36/2021/TT-BTC cũng được sửa đổi như sau:

- Báo cáo định kỳ gồm:

  • Báo cáo tài chính, biểu mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  • Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán:

Khi lập báo cáo tài chính quý, năm, doanh nghiệp lập báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp. Thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo cùng với thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Biểu mẫu báo cáo doanh nghiệp lập theo Phụ lục số 03 “Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng” ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 16/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/05/2023.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

3 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.