Hướng dẫn mới về việc đóng bảo hiểm của người nghỉ thai sản

Đây là một trong những nội dung nằm trong Nghị định 88/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/7/2020 về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Cụ thể:

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người sử dụng lao động không phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (sau đây gọi là Quỹ) nhưng vẫn được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ.

Hướng dẫn mới về việc đóng bảo hiểm của người nghỉ thai sản

Hướng dẫn mới về việc đóng bảo hiểm của người nghỉ thai sản (Ảnh minh họa)


Trong đó:

- Trường hợp hợp đồng lao động hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi hợp đồng hết hạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ.

Thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi hợp đồng hết hạn không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào Quỹ.

- Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào Quỹ.

- Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ.

Kể từ thời điểm đi làm thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định nhưng người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm vào Quỹ. 

>> Chế độ thai sản: Toàn bộ thông tin cần biết khi sinh con  

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục