Tăng giảm cỡ chữ:

Hướng dẫn mới về việc chuyển công tác với viên chức

Nội dung này được nêu tại Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi quy định tuyển dụng công chức, viên chức….

Thông tư này chỉ rõ:

- Khi viên chức chuyển đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp đang làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật (Trước đây không đề cập đến việc giải quyết chế độ, chính sách);

- Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc (Quy định mới được bổ sung).

Hướng dẫn mới về việc chuyển công tác với viên chức

Hướng dẫn mới về việc chuyển công tác với viên chức (Ảnh minh họa)


Liên quan đến viên chức, cũng tại Thông tư này, Bộ Nội vụ quy định viên chức chỉ cần đạt 50 điểm trở lên với mỗi bài thi trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì được coi là trúng tuyển (trước đây là 55 điểm).

Đồng thời, Thông tư này cũng quy định mới về Mẫu hợp đồng làm việc của viên chức, bao gồm hợp đồng làm việc xác định thời hạn và không xác định thời hạn. Trong đó, hợp đồng làm việc xác định thời hạn có thời hạn tối thiểu 12 tháng và tối đa là 36 tháng.

>> Toàn bộ điểm mới của Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Lan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: viên chức Thông tư 03/2019/TT-BNV