Đã có hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm, xếp loại Đảng viên

Ngày 18/10/2019, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm với tổ chức Đảng và Đảng viên.
hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm đảng viên
Đã có hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm xếp loại Đảng viên (Ảnh minh họa)

Theo đó, việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm các tổ chức Đảng và Đảng viên, cá nhân và tập thể cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp phải:

- Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh;

- Phải nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để sửa chữa, khắc phục;

- Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể;

- Phải thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Trong đó, Hướng dẫn nêu chi tiết 02 nội dung là kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng. Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Nếu vắng mặt hoặc chưa được xếp loại thì phải tổ chức trong thời gian sớm nhất.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 16 ngày 24/9/2018.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục