Tăng giảm font chữ:

Đã có hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm, xếp loại Đảng viên

Ngày 18/10/2019, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm với tổ chức Đảng và Đảng viên.
hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm đảng viên
Đã có hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm xếp loại Đảng viên (Ảnh minh họa)
 

Theo đó, việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm các tổ chức Đảng và Đảng viên, cá nhân và tập thể cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp phải:

- Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh;

- Phải nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để sửa chữa, khắc phục;

- Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể;

- Phải thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Trong đó, Hướng dẫn nêu chi tiết 02 nội dung là kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng. Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Nếu vắng mặt hoặc chưa được xếp loại thì phải tổ chức trong thời gian sớm nhất.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 16 ngày 24/9/2018.

Nguyễn HươngNguyễn Hương

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Đảng viên