Hướng dẫn mới nhất về quy trình tổ chức hội nghị người lao động

Ngày 28/8/2019, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ với nội dung công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Quy trình tổ chức hội nghị người lao động mới nhất
 Quy trình tổ chức hội nghị người lao động mới nhất (Ảnh minh họa)


Theo đó, công đoàn cơ sở sẽ chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động theo trình tự với các nội dung như sau:

Bước 1. Chuẩn bị cho hội nghị

- Lập kế hoạch tổ chức hội nghị về nội dung, hình thức tổ chức; số lượng đại biểu; địa điểm, thời gian; kinh phí và các điều kiện vật chất khác…

- Đề xuất nội dung hội nghị: Chuẩn bị các báo cáo về tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể (nếu đã có thỏa ước), hợp đồng lao động, nội quy lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động…

Bước 2. Tổ chức hội nghị người lao động cấp đơn vị trực thuộc

- Chuẩn bị hội nghị: Trưởng các đơn vị trực thuộc cùng với công đoàn đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung và chương trình hội nghị; các báo cáo đã được phân công.

- Tổ chức hội nghị: Triển khai theo chương trình đã thống nhất; trình bày các báo cáo; tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo, nội quy, quy chế… từ cấp doanh nghiệp gửi lấy ý kiến.

Bước 3. Tổ chức hội nghị người lao động cấp doanh nghiệp

- Phân công cơ quan điều hành, giúp việc hội nghị: 02 người chủ trì (người đại diện cho chủ sử dụng và người đại diện cho Ban chấp hành công đoàn) và 02 thư ký.

- Triển khai các nội dung hội nghị: Trình bày báo cáo, thảo luận, chất vấn; ký kết thỏa ước lao động tập thể (nếu có); biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị…

Bước 4. Tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị

Phổ biến Nghị quyết đến toàn thể người lao động trong doanh nghiệp; định kỳ 06 tháng đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết (những tồn tại, vướng mắc phát sinh, đề xuất các giải pháp để thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới).

Hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 10/9/2019.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục