Hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cấp Sổ đỏ lần đầu online

Đây là nội dung được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tại Quyết định 1085/QĐ-BT ngày 28/4/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai.

Theo phụ lục 2 Quyết định này, cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.

Hướng dẫn của Bộ TNMT về cấp Sổ đỏ lần đầu online
Hướng dẫn của Bộ TNMT về cấp Sổ đỏ lần đầu online (Ảnh minh họa)

Quyết định 1085/QĐ-BT còn có nhiều nội dung đáng chú ý khác về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Trong đó có sửa đổi, bổ sung 48 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh bao gồm:

- 25 thủ tục áp dụng tại các địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý…

- 23 thủ tục áp dụng tại các địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Tách thửa hoặc hợp thửa đất…

Xem đầy đủ nội dung Quyết định 1085/QĐ-BTNMT.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục