Hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế

Đây là nội dung chính của Công văn 62331/CT-TTHT về việc giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân và người phụ thuộc được Cục thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 06/8/2019 vừa qua.

hướng dẫn giảm trừ gia cảnh
Hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế (Ảnh minh họa)


Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho bản thân:

Nếu người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Khi đăng ký người phụ thuộc, người này sẽ được cấp mã số thuế và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

Trường hợp chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 01 lần vào 01 người nộp thuế trong năm tính thuế. Nếu nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc thì những người nộp thuế phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào 01 người nộp thuế.

Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước được Bộ Tài Chính ban hành ngày 17/5/2023.