Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

(LuatVietnam) Ngày 26/8/2010 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 788/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Trong Quyết định nêu rõ: Đo bóc khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối lượng công tác xây dựng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế mỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), hoặc từ yêu cầu triển khai dự án và thi công xây dựng, các chỉ dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình được thực hiện theo trình tự các bước như sau: Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững các thông tin trong bản vẽ thiết kế và tài liệu chỉ dẫn kèm theo; lập Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình (Phụ lục 1 của Quyết định này); thực hiện đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình và cuối cùng là tổng hợp các khối lượng xây dựng đã đo bóc vào Bảng khối lượng xây dựng công trình (Phụ lục 2 Quyết định này) sau khi khối lượng đo bóc đã được xử lý theo nguyên tắc làm tròn các trị số.

Tùy theo yêu cầu, chỉ dẫn từ thiết kế mà bộ phận công trình, có thể gồm một số hoặc nhóm toàn bộ các nhóm loại công tác xây dựng và lắp đặt theo các công tác như: Công tác đào, lắp; xây; bê tông; ván khuôn; cốt thép; cọc; khoan; làm đường; kết cấu thép; hoàn thiện; trát, láng; lát, ốp; cửa; trần; mái; lắp đặt các hệ thống kỹ thuật công trình; lắp đặt các thiết bị công trình; dàn giáo phục vụ thi công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục