Hướng dẫn điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản

(LuatVietnam) Ngày 19/08/2011, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31/2011/TT-BCT quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản.
Theo các quy định trong Thông tư này, nguyên tắc xác định các thông số đầu vào cơ bản là giá bán điện được tính toán kiểm tra hàng tháng trên cơ sở biến động của các thông số đầu vào cơ bản so với thông số được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành, bao gồm tỷ giá tính toán, giá nhiên liệu tính toán, cơ cấu sản lượng điện phát của các tháng đã qua.
 
Trước ngày 20 hàng tháng, căn cứ trên các thông số đầu vào cơ bản thực tế được xác định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm kiểm tra, tính toán chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản.
 
Trường hợp chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản ở mức 5%, EVN báo cáo Bộ Công Thương chấp thuận phương án điều chỉnh giá điện. Nếu Bộ Công Thương không có ý kiến, sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán điều chỉnh giá điện, EVN được điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành.
 
Đối với việc điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng trên 5%, EVN báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phương án giá điện để thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh giá điện, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tổ chức thẩm định để Bộ Công Thương trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt. Nếu Thủ tướng chưa có ý kiến trả lời, sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương trình phương án điều chỉnh giá điện, EVN được điều chỉnh giá bán điện bình quân ở mức 5%.
 
Đối với trường hợp chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản nhỏ hơn 5% so với giá bán điện hiện hành, EVN sẽ tính toán phân bổ vào giá bán điện bình quân chi phí sản xuất kinh doanh điện chưa được tính hết vào giá bán điện để điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng tối đa 5% và thực hiện điều chỉnh giá bán điện theo quy định.
 
Sau khi điều chỉnh giá bán điện bình quân, EVN có trách nhiệm xác định biểu giá bán điện chi tiết cho các nhóm khách hàng căn cứ vào giá bán điện bình quân điều chỉnh và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo quy định hiện hành.
 
Cũng theo Thông tư này, Quỹ bình ổn giá điện chỉ được trích lập khi chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản nhỏ hơn 0 và chi phí sản xuất kinh doanh điện chưa được tính hết vào giá bán điện đã được phân bổ hết.
 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2011.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Ô tô đăng kiểm lại trong ngày chỉ cần kiểm định hạng mục không đạt

Ô tô đăng kiểm lại trong ngày chỉ cần kiểm định hạng mục không đạt

Ô tô đăng kiểm lại trong ngày chỉ cần kiểm định hạng mục không đạt

Ngày 02/6/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.