Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức LĐTBXH

Ngày 30/11/2022, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022 trong các đơn vị thuộc Bộ như sau:

- Về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thực hiện theo Nghị định 90/NĐ-CP.

huong-dan-danh-gia-xep-loai-cong-chuc-ldtbxh
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức LĐTBXH (Ảnh minh họa)

- Trên cơ sở đánh giá, xếp loại, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả về Bộ như sau:

  • Các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của Bộ đơn vị gửi hồ sơ đánh giá về Bộ trước ngày 15/12/2022 để trình Lãnh đạo đánh giá và xếp loại chất lượng. Hồ sơ gồm: (1) Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân; (2) Biên bản cuộc họp; (3) Nhận xét của cấp ủy đảng cùng cấp; (4) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
  • Các trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ quản lý hồ sơ: Đơn vị gửi Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và tài liệu lưu hồ sơ theo Điều 22 Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

  • Báo cáo công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và Bảng tổng hợp kết quả (Biểu mẫu số 01, số 02 kèm theo) gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 26/12/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục