Hợp đồng trợ giúp pháp lý có thời hạn không quá 3 năm

Hợp đồng trợ giúp pháp lý có thời hạn không quá 3 năm (LuatVietnam) Nội dung này được nêu tại Thông tư số 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành ngày 15/11/2017.

Theo đó, thời hạn của hợp đồng trợ giúp pháp lý do các bên thỏa thuận nhưng không quá 03 năm, từ ngày ký hợp đồng. Hết thời hạn, Sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý có thể gia hạn hợp đồng mà không phải qua thủ tục lựa chọn. Hợp đồng được gia hạn 01 lần, không quá 03 năm. Việc gia hạn phải được lập thành văn bản.

Thông tư cũng quy định, trước khi thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, tổ chức và Sở Tư pháp, cá nhân và Trung tâm trợ giúp pháp lý phải ký kết phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời của hợp đồng trợ giúp pháp lý và gồm những nội dung chính: Người được trợ giúp pháp lý; Vụ việc cần trợ giúp pháp  lý; Các công việc chính cần thực hiện.

Tổ chức, cá nhân thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, nội dung hợp đồng và phụ lục hợp đồng; có trách nhiệm bảo đảm chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và hợp đồng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Để tìm hiểu thêm quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:

Thông tư 08/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục