Tăng giảm font chữ:

Hợp đồng làm việc của viên chức có thời hạn 1 - 3 năm

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức được Chính phủ ban hành ngày 29/11/2018.

Nếu như trước đây Nghị định 29/2012/NĐ-CP không quy định về thời hạn cụ thể của hợp đồng làm việc của viên chức, thì nay, Nghị định mới quy định viên chức được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn lần đầu với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 

Hợp đồng làm việc của viên chức có thời hạn 1 - 3 năm

Hợp đồng làm việc của viên chức có thời hạn 1 - 3 năm (Ảnh minh họa)


Sau khi hết hạn hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức và căn cứ vào nhu cầu sử dụng của đơn vị sự nghiệp để quyết định ký hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.

Nếu ký tiếp hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì sau khi hết thời hạn, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét thực hiện việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng đối với viên chức.

Như vậy, viên chức chỉ được ký tối đa 02 lần hợp đồng làm việc xác định thời hạn, sau đó hoặc là ký tiếp hợp đồng không xác định thời hạn, hoặc là bị chấm dứt hợp đồng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Xem thêm:


Toàn bộ điểm mới của Nghị định 161 về tuyển dụng công chức, viên chức

Thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Nghị định 161/2018/NĐ-CP