Hơn 400 tỷ đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của Hệ thống thống kê

(LuatVietnam) Ngày 26/07/2011, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1075/QĐ-BKHĐT phê duyệt “Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.
Mục tiêu của Chương trình đến năm 2015 là xây dựng và đưa vào sử dụng mạng máy tính đồng bộ, hiện đại, thông suốt trong Tổng cục Thống kê từ Cơ quan Tổng cục đến các Cục Thống kê tỉnh, thành phố và các Chi cục Thống kê các cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đảm bảo khả năng kết nối với các bộ, ngành, địa phương. Trang bị đủ cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong ngành 01 máy tính để bàn có cấu hình đủ mạnh, được kết nối với mạng máy tính toàn Ngành và với Internet.
 
Đến năm 2015, 100% cán bộ nghiệp vụ ở Cơ quan Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 80% cán bộ nghiệp vụ ở Cục Thống kê biết sử dụng phần mềm thống kê chuyên ngành, trong đó 80% cán bộ nghiệp vụ tại Cơ quan Tổng cục và 60% cán bộ nghiệp vụ tại Cục Thống kê sử dụng thành thạo; 100% cán bộ thống kê sử dụng thông thạo tin học văn phòng, trao đổi thư điện tử, khai thác thông tin thống kê trên mạng.
 
Dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình CNTT, truyền thông của Tổng cục giai đoạn 2011 - 2015 từ ngân sách nhà nước vào khoảng 422,542 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn vốn đầu tư phát triển là 293,770 tỷ đồng; trong đó, vốn từ Dự án Hiện đại hóa Tổng cục do Ngân hàng thế giới tài trợ là 58,110 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp là 128,772 tỷ đồng.
 
Cũng theo Quyết định này, cơ sở hạ tầng CNTT của Tổng cục là mạng máy tính diện rộng GSONet được xây dựng theo mô hình tập trung các dịch vụ và kho dữ liệu tại trụ sở chính, phân tán các ứng dụng xuống cấp dưới, gồm: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại trụ sở Cơ quan Tổng cục, Trung tâm Tích hợp dự phòng tại thành phố Hồ Chí Minh; mạng LAN cho các Trung tâm Tin học Thống kê khu vực, các Cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, Nhà Xuất bản Thống kê, Trường Cao đẳng và Trường Trung cấp Thống kê.
 
Về đường truyền và an toàn, bảo bật, Quyết định nêu rõ: Giai đoạn 2011 - 2012 chủ yếu sử dụng đường truyền Internet tốc độ cao. Giai đoạn 2013 - 2015 các đường truyền ở Tổng cục, các Cục Thống kê, các Trung tâm Tin học Thống kê chuyển dần sang đường truyền số liệu quốc gia. Các đơn vị sự nghiệp còn lại và các Chi cục Thống kê vẫn sử dụng đường truyền qua Internet tốc độ cao. Thiết lập đồng bộ và hiện đại đối với phần cứng, phần mềm về an toàn, bảo mật dữ liệu đi đôi với hoàn thiện các quy chế về an toàn, bảo mật dữ liệu ở các khâu lưu trữ, xử lý cũng như trên đường truyền.
 
Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng, Bộ trưởng cũng chủ trương xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, trong đó đến năm 2015, cần nâng cấp hệ thống thư điện tử hiện nay của Tổng cục lên phiên bản mới của phần mềm quản lý thư điện tử thương mại MS Exchange Server; Nâng cấp Website Tổng cục về nội dung, hình thức và hạ tầng kỹ thuật để trở thành kênh phổ biến và cung cấp thông tin thống kê chủ yếu…  
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục