Tăng giảm font chữ:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/7/2019)

Một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là Thông tư về cách tính lương mới cho các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước.

1- Cán bộ, công chức được áp dụng cách tính lương mới

Theo đó, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức sẽ được thực hiện theo Thông tư 04/2019/TT-BNV ban hành ngày 24/5/2019 vừa qua. Cụ thể:

Mức lương hàng tháng = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Mức phụ cấp hàng tháng = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Mức phụ cấp khác = (Lương thực tế + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Mức hoạt động phí của đại biểu Hội đồng nhân dân = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí

Xem chi tiết tại đây.

Áp dụng cách tính lương mới với cán bộ, công chức
Áp dụng cách tính lương mới với cán bộ, công chức (Ảnh minh họa)


2- Không sửa chữa ngày sinh của công chức là Đảng viên

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức có hiệu lực từ hôm nay.

Cụ thể, không thực hiện việc sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ đối với công chức là đảng viên, mà thống nhất xác định ngày, tháng, năm sinh (tuổi) theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.

Ngoài ra, Thông tư còn đề cập đến một số giấy tờ quan trọng khác làm căn cứ sửa hồ sơ công chức như giấy khai sinh, Lý lịch cán bộ, công chức…


3- Hồ sơ viên chức phải có văn bản xác nhận quan hệ xã hội

Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định chi tiết các văn bản bắt buộc phải có trong hồ sơ của viên chức đang công tác, cụ thể:

- Phiếu bổ sung lý lịch viên chức (do viên chức kê khai bổ sung định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý);

- Bản sao các quyết định bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật…

- Bản tự kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá hàng năm;

- Bản nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức hàng năm của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản kê khai tài sản đối với viên chức bắt buộc kê khai tài sản;

- Đơn, thư kèm theo các văn bản xác minh, kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến viên chức và gia đình được phản ánh trong đơn, thư;

- Văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và các quan hệ xã hội của viên chức.


4- Buộc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất

Thông tư 30/2019/TT-BTC quy định 04 hình thức xử lý kỷ luật đối với thành viên giao dịch công cụ nợ tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán và buộc chấm dứt tư cách thành viên.

Thành viên giao dịch chịu hình thức xử lý kỷ luật cao nhất khi thuộc một trong các trường hợp:

- Không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm thành viên giao dịch;

- Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm mang tính hệ thống các quy định về thành viên giao dịch công cụ nợ;

- Giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động; tổ chức chấm dứt tồn tại sau khi chia, sáp nhập, hợp nhất; tổ chức hình thành sau khi tách, sáp nhập không đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm thành viên giao dịch…

Thông tư này có hiệu lực từ hôm nay - 15/7/2019.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay
Nhiều chính sách mới có hiệu lực hôm nay 15/7/2019 (Ảnh minh họa)


5- Thêm nhiều khoản chi cho việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Cụ thể, bổ sung một số nội dung chi đặc thù của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải như chi vận hành số điện thoại đường dây nóng; chi thực hiện các nhiệm vụ phối hợp tăng cường bảo đảm TTATGT phát sinh đột xuất trong năm với các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc trung ương.

Đối với địa phương, cũng sẽ được bổ sung kinh phí cho việc chi vận hành số điện thoại đường dây nóng; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; thực hiện các nhiệm vụ phối hợp tăng cường bảo đảm TTATGT phát sinh đột xuất với các Sở, ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…


6- Án lệ được áp dụng sau 30 ngày công bố

Ngày 18/6/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Theo đó, án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố.

Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau. Trường hợp Tòa án không áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Tòa án.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể trích dẫn toàn bộ hoặc một phần nội dung của án lệ để làm rõ quan điểm của mình trong việc xét xử, giải quyết vụ việc tương tự.

>> Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 07/2019

>> Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Thùy Linh

Thùy LinhThùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: chính sách mới có hiệu lực hôm nay