Tiêu chuẩn trở thành hội viên Hội Luật gia Việt Nam từ 05/6/2020

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 770/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 13/9/2019.


Tiêu chuẩn trở thành hội viên Hội Luật gia Việt Nam từ 05/6/2020
Tiêu chuẩn trở thành hội viên Hội Luật gia Việt Nam từ 05/6/2020 (Ảnh minh họa)


Điều 7 của Điều lệ nêu rõ tiêu chuẩn hội viên như sau:

- Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành khác nhưng có thời gian làm công tác pháp luật từ 03 năm trở lên, tán thành Điều lệ Hội.

- Công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức, tán thành Điều lệ Hội, có công đóng góp cho Hội và tự nguyện xin gia nhập Hội có thể được công nhận là hội viên danh dự.

Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền bầu cử, ứng cử, đề nghị vào các cơ quan lãnh đạo Hội, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội.

Ngược lại, Điều lệ cũng nêu rõ trường hợp đương nhiên chấm dứt tư cách hội viên. Cụ thể khi:

- Hội viên chết;

- Hội viên không tham gia sinh hoạt, không đóng hội phí liên tục từ 02 năm trở lên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/6/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục