Sẽ có Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp để tái khởi động nền kinh tế

Ngày 15/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 156/TB-VPCP, tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19.

 

Sẽ có Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp để tái khởi động nền kinh tế
Sẽ có Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp để tái khởi động nền kinh tế
 

Theo Thông báo này, Thủ tướng nhấn mạnh dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước ta, vì thế việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp là rất quan trọng, cần thiết nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo động lực cho phát triển và tái khởi động nền kinh tế.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Hội nghị của Thủ tướng với doanh nghiệp theo hình thức kết hợp truyền hình trực tiếp và trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn, ứng phó với dịch Covid-19.

Các Bộ, cơ quan xây dựng báo cáo chuyên đề tại Hội nghị bảo đảm ngắn gọn, không trùng lặp về nội dung với tinh thần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 18/4/2020 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tình Nguyễn
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.