Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt

(LuatVietnam) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể tại Quyết định 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018.

Theo đó, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ. Học viện đóng vai trò là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kĩ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý Nhà nước.

Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt

Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt

Học viện có nhiệm vụ: Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành; Nghiên cứu khoa học; Xuất bản và phát hành tạp chí, bản tin, các ấn phẩm khoa học, giáo trình, tàu liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hành chính; Quyết định và chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính đối với tổ chức, đơn vị trực thuộc Học viện…

Học viện được lãnh đạo bởi Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/03/2018.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Người đứng đầu cơ sở y tế chịu trách nhiệm nếu để thiếu thuốc, vật tư nơi mình quản lý

Người đứng đầu cơ sở y tế chịu trách nhiệm nếu để thiếu thuốc, vật tư nơi mình quản lý

Người đứng đầu cơ sở y tế chịu trách nhiệm nếu để thiếu thuốc, vật tư nơi mình quản lý

Đây là một trong những nội dung tại Công văn số 4060/BYT-KH-TC Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.