100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ trong năm 2022-2023

Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục, ngày 24/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, Chỉ thị nêu rõ phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, bảo đảm 100% học sinh lớp Ba được học ngoại ngữ vào năm 2022-2023.

100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ trong năm 2022-2023
100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ trong năm 2022-2023 (Ảnh minh họa)

Đồng thời, để thực hiện nhiệm vụ trên, Chỉ thị cũng quy định:

- Khuyến khích triển khai cho trẻ em mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp Một, lớp Hai ở các địa phương có đủ điều kiện thực hiện;

- Khuyến khích mở rộng đối tượng học sinh học chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm từ năm học 2020-2021 để sẵn sàng thực hiện chương trình môn tiếng Anh mới theo lộ trình;

- Hoàn thiện, xây dựng chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra của các ngành, nghề đào tạo;

- Khuyến khích triển khai các chương trình đào tạo sử dụng ngoại ngữ là ngôn ngữ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học;

- Tiếp tục xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng Anh trực tuyến và trên máy tính cho cấp học phổ thông;

- Phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ tại các trường phổ thông và cơ sở giáo dục đại học…

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục